Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home1/boardboa/public_html/plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
توضیح کارت‌های خاص - برد برد گیمز

توضیح کارت‌های خاص

 

سفینه 0215 (Stealth Needle)

به محض اینکه بازیکن کارت سفینه 0215 را بازی می‌کند باید یکی از سفینه‌هایی که پیش از آن بازی کرده است را انتخاب کرده و کپی نماید. اگر مثلا او سفینه xxxx را کپی کند آنگاه کارت سفینه 0215 دقیقا به شکل کارت سفینه xxxx در می‌آید. پس هر قابلیتی که سفینه xxxx داشته است (چه اصلی، چه رسته و چه انهدام) هم اکنون سفینه 0215 هم آن‌ها را دارد و قابل استفاده است. کارت سفینه 0215 علاوه بر آنکه جزو فرقه‌ی ماشین‌ها محسوب می‌شود، بلکه همزمان جزو رسته سفینه xxxx هم به حساب می‌آید.

 نکته 1: اگر سفینه xxxx قابلیت رسته داشته باشد و توسط سفینه 0215 کپی شود قطعا قابلیت رسته‌ی آن فعال می‌شود. زیرا حداقل دو کارت از آن رسته وجود دارد (یکی خود سفینه xxxx و دیگری سفینه 0215).

 نکته 2: اگر سفینه xxxx قابلیت انهدام داشته باشد طبیعتا سفینه 0215 هم دارای همان قابلیت انهدام می‌گردد اما این دو قابلیت مستقل از یکدیگر اعمال می‌شوند. یعنی اگر بازیکن قابلیت انهدام سفینه 0215 را استفاده کند باید در پایان نوبتش کارت سفینه 0215 را از بازی خارج کند، و اگر قابلیت انهدام سفینه xxxx را استفاده کند باید در پایان نوبتش کارت سفینه xxxx را از بازی خارج کند. او همچنین اجازه دارد قابلیت انهدام هر دو کارت را استفاده نماید و هر دو را از بازی خارج کند.

نکته 3: سفینه 0215 فقط کارت یک سفینه را کپی می‌کند و اجازه ندارد یک پایگاه را کپی کند.

 

 

 


سفینه 0413 (Embassy Yacht)

هرگاه این کارت بازی شود بلافاصله بررسی می‌شود آیا بازیکن دو پایگاه در مقابل خود دارد یا نه. اگر او در همان لحظه دو پایگاه مقابل خود داشت بلافاصله دو کارت از روی آشیانه برداشته و در دست خود قرار می‌دهد. در غیر اینصورت کارتی از آشیانه بر نمی‌دارد. او همچنین 2 واحد به قدرت خرید خود و 3 واحد به سپر مغناطیسی‌اش اضافه می‌کند (فارغ از آنکه دو کارت رو کرده باشد یا نه).

 نکته 1: قابلیت اصلی یک سفینه به محض بازی کردن آن سفینه فعال می‌شود. پس اگر زمانی که بازیکن سفینه 0413 را بازی می‌کند تنها یک پایگاه مقابل خود داشته باشد دیگر دو کارت رو نخواهد کرد، حتی اگر در ادامه بازی‌اش یک پایگاه دیگر هم بازی کند و دارای دو پایگاه شود. پس بازیکن تنها درصورتی دو کارت رو خواهد کرد که در لحظه‌ی بازی شدن سفینه 0413 دو پایگاه مقابل او باشد.

نکته 2: زمانی که بازیکن این سفینه را بازی می‌کند هر سه قابلیت آن (که هر سه از نوع قابلیت اصلی هستند) بلافاصله اجرا می‌شوند. یکی از این سه قابلیت آنست که 2 واحد به قدرت خرید بازیکن اضافه شود. این قابلیت به این معنا نیست که بازیکن اجازه دارد ابتدا از فروشگاه خرید کند سپس دو کارت رو نماید. بلکه به محض بازی شدن سفینه 0413 دو واحد به قدرت خرید بازیکن اضافه می‌شود. پس بازیکن ابتدا درصورت داشتن دو پایگاه فعال دو کارت رو می‌کند و سپس اجازه دارد با قدرت خرید خود از فروشگاه خرید نماید.

 

 

 

 


سفینه 0617 (Blob Carrier)

قابلیت رسته این سفینه به بازیکن اجازه می‌دهد یکی از سفینه‌های موجود در فروشگاه را بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای بردارد و بر روی آشیانه خود قرار دهد. با استفاده از این کارت نمی‌توان یک پایگاه را برداشت، بلکه این قابلیت فقط در مورد سفینه‌ها قابل اجراست.

نکته: از آنجایی که این قابلیت از نوع اصلی نیست (رسته‌ای است) پس بازیکن ملزم به اجرای بلافاصله‌ی آن نیست. یعنی او می‌تواند این کارت را بازی کند، سپس یک یا چند کارت از فروشگاه خریداری کرده و در تعمیرات قرار دهد، و در پایان از این قابلیت استفاده کرده و یک سفینه رایگان از فروشگاه برداشته و روی آشیانه خود قرار دهد.

 

 

 

 

 

 

 


پایگاه 0264 (Mech World)

این پایگاه بطور همزمان جزو هر چهار رسته محسوب می‌شود. به عبارت دیگر اگر این پایگاه مقابل بازیکن باشد، او اجازه دارد از قابلیت رسته‌‌ی همه کارت‌های خود استفاده نماید.

 

 

 

 

 

 


پایگاه 0268 (Machine Base)

هنگامی که بازیکن از این قابلیت استفاده نماید، ابتدا یک کارت از روی آشیانه به دست خود اضافه می‌کند و سپس از بین تمامی کارت‌های دست خود (کارت‌هایی که هنوز بازی نکرده است) یکی را انتخاب کرده و از بازی خارج می‌نماید.

نکته 1: قابلیت اصلی یک پایگاه لازم الاجرا نیست. پس بازیکن مجبور نیست به محض بازی کردن این کارت قابلیت آن را استفاده نماید. بلکه می‌تواند ابتدا پایگاه 0268 را مقابل خود قرار دهد، سپس قابلیت سایر کارت‌های خود را استفاده کند و در نهایت قابلیت این پایگاه را اجرا نماید.

 نکته 2: بازیکن اجازه دارد همان کارتی که از آشیانه به دست خود اضافه کرده است را منهدم نماید.

 نکته 3: اگر بازیکن هیچ کارتی برای رو کردن نداشته باشد (یعنی هم آشیانه و هم تعمیرات او خالی باشد) شرایط استفاده از این قابلیت را ندارد و چون هیچ کارتی رو نمی‌کند اجازه ندارد هیچ کارتی نیز از دست خود منهدم نماید.

 

 


پایگاه 0270 (Brain World)

وقتی بازیکن این قابلیت را اجرا می‌کند اجازه دارد یک یا دو کارت از تعمیرات یا دست خود منهدم نماید و سپس به همان تعداد کارت از روی آشیانه برداشته و به دست خود اضافه کند.

نکته 1: قابلیت یک پایگاه در هر نوبت تنها یک بار قابل استفاده است. پس بازیکن نمی‌تواند ابتدا یک کارت منهدم کرده و یک کارت رو کند، سپس مجددا یک کارت دیگر منهدم کرده و یک کارت جدید رو کند. بلکه باید همان بار اول تصمیم بگیرد که یک کارت منهدم می‌کند یا دو کارت.

نکته 2: بازیکن اجازه ندارد یک کارت از دست خود و یک کارت از تعمیرات منهدم کند. بلکه هر دو کارت باید از یک مکان انتخاب شوند.

 نکته 3: قابلیت اصلی یک پایگاه لازم الاجرا نیست. پس بازیکن مجبور نیست به محض بازی کردن این کارت قابلیت آن را استفاده نماید. بلکه می‌تواند ابتدا پایگاه 0270 را مقابل خود قرار دهد، سپس قابلیت سایر کارت‌های خود را استفاده کند و در نهایت قابلیت این پایگاه را اجرا نماید.

 نکته 4: اگر بازیکن هیچ کارتی برای رو کردن نداشته باشد باز هم اجازه دارد از این قابلیت استفاده کند. یعنی مثلا در شرایطی که آشیانه بازیکن خالی است و در تعمیرات او فقط یک کارت وجود دارد، او می‌تواند دو کارت از دست خود منهدم کند و سپس همان یک کارت باقی مانده در تعمیرات را به دستش اضافه نماید.


پایگاه 0361 (Fleet HQ)

به محض اجرای این قابلیت، سفینه‌های بازی‌شده در این نوبت (مقابل بازیکن) شمارش می‌شوند و به همان تعداد به قدرت حمله بازیکن اضافه می‌شود.

 نکته 1: قابلیت اصلی یک پایگاه لازم الاجرا نیست. پس بازیکن مجبور نیست به محض بازی کردن این کارت قابلیت آن را استفاده نماید. بلکه می‌تواند ابتدا پایگاه 0361 را مقابل خود قرار دهد، سپس قابلیت سایر کارت‌های خود را استفاده کند و در نهایت قابلیت این پایگاه را اجرا نماید.

 نکته 2: قابلیت یک پایگاه در هر نوبت تنها یک بار قابل استفاده است. پس هرگاه بازیکن اعلام کند که می‌خواهد از قابلیت این پایگاه استفاده نماید سفینه‌های بازی‌شده تا همان لحظه شمارش می‌شوند و بازیکن به همان تعداد قدرت حمله می‌گیرد. اگر او در ادامه نوبتش باز هم کارت سفینه بازی کند آن‌ها دیگر مشمول این قابلیت نمی‌شوند. زیرا بازیکن قبلا این قابلیت را استفاده کرده بوده و در آن زمان این سفینه‌های تازه بازی شده را نداشته است.

 

 

 


پایگاه 0362 (Recycling Station)

بازیکنی که این پایگاه را مقابل خود داشته باشد می‌تواند با استفاده از قابلیت آن یا 1 واحد به قدرت خرید خود اضافه کند و یا قابلیت متنی آن را اجرا نماید، یعنی یک یا دو کارت از دست خود به تعمیرات بفرستد و سپس به همان تعداد کارت از روی آشیانه برداشته و به دست خود اضافه کند.

 نکته 1: قابلیت اصلی یک پایگاه لازم الاجرا نیست. پس بازیکن مجبور نیست به محض بازی کردن این کارت قابلیت آن را استفاده نماید. بلکه می‌تواند ابتدا پایگاه 0362 را مقابل خود قرار دهد، سپس قابلیت سایر کارت‌های خود را استفاده کند و در نهایت قابلیت این پایگاه را اجرا نماید.

 نکته 2: قابلیت یک پایگاه در هر نوبت تنها یک بار قابل استفاده است. پس بازیکن نمی‌تواند ابتدا یک کارت از دست خود به تعمیرات بفرستد و یک کارت رو کند، سپس مجددا یک کارت دیگر به تعمیرات بفرستد و یک کارت جدید رو کند. بلکه باید همان بار اول تصمیم بگیرد که یک کارت به تعمیرات می‌فرستد یا دو کارت.

 

 

 


پایگاه 0665 (Blob World)

بازیکنی که این پایگاه را مقابل خود داشته باشد می‌تواند با استفاده از قابلیت آن یا 5 واحد به قدرت خرید خود اضافه کند و یا قابلیت متنی آن را اجرا نماید، یعنی به هر تعداد کارت نژاد بلاب که این نوبت بازی کرده است از روی آشیانه کارت بردارد و به دست خود اضافه کند.

 نکته 1: قابلیت اصلی یک پایگاه لازم الاجرا نیست. پس بازیکن مجبور نیست به محض بازی کردن این کارت قابلیت آن را استفاده نماید. بلکه می‌تواند ابتدا پایگاه 0661 را مقابل خود قرار دهد، سپس قابلیت سایر کارت‌های خود را استفاده کند و در نهایت قابلیت این پایگاه را اجرا نماید.

 نکته 2: اگر بازیکن کارت پایگاه 0661 را در همین نوبت بازی کرده باشد این کارت هم جزو کارت‌های نژاد بلاب که این نوبت بازی کرده است محسوب می‌شود. اما اگر این پایگاه از نوبت‌های قبل مانده باشد دیگر به عنوان کارت‌های نژاد بلاب که این نوبت بازی کرده است به حساب نمی‌آید.

نکته 3: قابلیت یک پایگاه در هر نوبت تنها یک بار قابل استفاده است. پس هرگاه بازیکن اعلام کند که می‌خواهد از قابلیت این پایگاه استفاده نماید کارت‌های نژاد بلاب بازی‌شده تا همان لحظه شمارش می‌شوند و بازیکن به همان تعداد کارت جدید رو می‌کند. اگر او در ادامه نوبتش باز هم کارت نژاد بلاب بازی کند آن‌ها دیگر مشمول این قابلیت نمی‌شوند. زیرا بازیکن قبلا این قابلیت را استفاده کرده بوده و در آن زمان این کارت‌های تازه بازی شده را نداشته است.