Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home1/boardboa/public_html/plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
روش‌های مختلف برای بازی چند نفره - برد برد گیمز

روش‌های مختلف برای بازی چند نفره

بازی Star Realms معمولا با روش دو نفره‌ی بازی خود شناخته شده است. اما علاوه بر این روش جذاب، راه‌ها مختلف و متنوعی برای بازی با بیش از دو بازیکن هم وجود دارد. دو حالت بازی "شکارچی" و "هایدرا" در دفترچه‌ی قوانین بازی معرفی شده اند. اما در این قسمت قصد داریم چند روش دیگر بازی چند نفره را به شما معرفی کنیم.

بسیاری از این روش‌ها از حالت‌های متداول چند نفره‌ی بازی‌های دیگر (به خصوص بازی Magic the Gathering) اقتباس شده اند. اما همگی به صورت رسمی از طرف شرکت White Wizard Games ارائه و تأیید شده اند.

نبرد آزاد (Free for all)

برای 3 بازیکن و بیشتر

به طور تصادفی بازیکن شروع کننده را تعیین کنید. این بازیکن در اولین نوبت با 3 کارت بازی خواهد کرد. بازی در جهت ساعت‌گرد ادامه می‌یابد. بازیکن دوم 4 کارت و باقی بازیکنان با 5 کارت نوبت اول را بازی خواهند کرد.

هر بازیکن در نوبت خود می‌تواند به هر بازیکن یا پایگاه دلخواه حمله کند.

آخرین بازیکنی باقی‌مانده، برنده‌ی بازی خواهد بود.

(توجه داشته باشید که این حالت نسبت به حالت شکارچی طولانی‌تر خواهد بود)

 تذکر: در این حالت هر بازیکن به یک نشان‌گر سپر مغناطیسی مجزا نیاز دارد. در نتیجه برای استفاده از این حالت با بیش از 3 بازیکن می‌توانید از دو نسخه‌ی بازی استفاده کنید.

 

امپراتور

برای 6 بازیکن

چیدمان بازی:

بازیکنان به دو تیم سه نفره تقسیم می‌شوند. هر تیم یکی از اعضای خود را به عنوان امپراتور آن تیم انتخاب می‌کند. دو تیم روبه‌روی هم می‌نشینند به نحوی که امپراتورها در مقابل یک‌دیگر، و دو فرمانده‌ی هر تیم در دو طرف امپراتور تیم خود قرار بگیرند.

 

هر بازیکنی سپر مغناطیسی، آشیانه و تعمیرات مخصوص به خود را دارد. در ابتدای بازی، آشیانه‌ی هر بازیکن از 8 کارت پیشاهنگ و 2 کارت مزدور تشکیل شده است. قدرت سپر هر یک از فرماندهان در ابتدای بازی برابر 50، و قدرت سپر هر امپراتور برابر 60 است.

شرایط برد:

تیمی که زودتر بتواند قدرت سپر امپراتور حریف را به صفر برساند، برنده‌ی بازی خواهد بود.

روند بازی:

 

هر کدام از اعضای تیم شروع کننده‌ی بازی (مثلا تیم A)، سه کارت از آشیانه‌ی خود بر می‌دارد. اعضای تیم حریف بازی را با 5 کارت شروع می‌کنند. بازی از بازیکن شماره‌ی 1 شروع شده و در جهت ساعت‌گرد ادامه می‌یابد.

هر فرمانده (برای اعمال قابلیت‌های متنی) در نوبت خود فقط می‌تواند فرمانده‌ی حریف روبه‌روی خود را هدف قرار داده، و به او و پایگاه‌های کنترل شده توسط او حمله کند. اگر این بازیکن شکست خورد، آن‌گاه فرمانده می‌تواند به امپراتور حریف و پایگاه‌های او حمله کند. امپراتور هر تیم در نوبت خود می‌تواند هر بازیکنی را هدف قرار داده و به او و پایگاه‌هایش حمله کند. در طی فاز 1، هر بازیکن می‌تواند با پرداخت 1 واحد پول، یک کارت دلخواه را از تعمیرات خود به تعمیرات هم تیمی مجاور خود منتقل کند.

وقتی یک فرمانده شکست می‌خورد، می‌تواند یکی از کارت‌های خود را در تعمیرات امپراتور تیم خود قرار دهد.

تذکر: در این حالت هر بازیکن به یک نشان‌گر سپر مغناطیسی و دسته کارت شروع (8 کارت پیشاهنگ و 2 کارت مزدور) مجزا نیاز دارد. در نتیجه برای استفاده از این حالت با بیش از 3 بازیکن باید از دو نسخه‌ی بازی استفاده کنید