بازي Star Realms يک بازي کارتي رقابتي است که اولين بار در سال 2014 توسط شرکت White Wizard Games عرضه شد. اين بازي تاکنون جوايز بسياري دريافت کرده و به شهرت و محبوبيت جهاني رسيده است. در اين بازي هر بازیکن نقش فرمانده‌ی ناوگاني از سفینه‌های فضایی...

20 دقیقه
12+ سال
2 نفر

بزودی...

30-45 دقیقه
14+ سال
2-9 نفر

بزودی...

30 دقیقه
8+ سال
2-8 نفر