این افزونه به بازی قلمرو ستارگان اضافه می‌شود و شامل دو سری کارت شروع بازی است. با داشتن هر سری اضافی کارت شروع بازی می‌توان یک بازیکن به بازی اصلی اضافه کرد. بازی قلمرو ستارگان را می‌توان تا 6 نفره نیز بازی کرد که برای این کار لازم است دو بسته از این افزونه تهیه شود.

20 دقیقه
12+ سال
6 نفر

معرفی بازی

افزونه دو نفره