بسته الحاقی قلمرو ستارگان شامل کارت‌های جدیدی است که به بازی قلمرو ستارگان اضافه می‌شوند.

در این بسته پنج سری از افزونه‌های بازی Star Realms قرار داده شده است و مجموعا شامل 60 عدد کارت می‌باشد.

هشدار: این بسته به تنهایی قابل بازی نیست.

20 دقیقه
12+ سال
2 نفر

معرفی بازی

بسته الحاقی